برچسب: تنظیم تاریخ سیستم مدار بسته

چرا تنظیم دقیق زمان و تاریخ در سیستم های مداربسته اهمیت دارد؟